Het rapport 'Jouw LEKP-rapport’ brengt de klimaatacties van jouw lokaal bestuur in beeld aan de hand van 17 doelstellingen.

Dit rapport wordt regelmatig geactualiseerd. De cijfers worden up-to-date gehouden op basis van de publicatiekalender, die aangeeft wanneer we een update voor een indicator ontvangen van onze bronleveranciers. Het rapport 'Jouw LEKP-rapport’ is in Word- en Powerpoint-formaat. De data zelf kan ook gedownload worden in Excel-formaat. Het rapport geeft ook toelichtingen van jouw lokaal bestuur weer bij elke doelstelling. Dit kan bijvoorbeeld als er in het verleden beleidskeuzes zijn gemaakt, waardoor jouw gemeente moeite zou ervaren een bepaalde doelstelling te bereiken. Daarnaast is het mogelijk dat de authentieke bron, die de data voorziet voor uw gemeente, niet alles capteert of alles goed capteerde. Voor deze zaken kan je toelichtingen of datacorrecties doorgeven op het Loket voor Lokale Besturen onder de module "Toezicht". Contacteer het LEKP-team voor uw noden.

Benieuwd? Selecteer hieronder je gemeente voor 'Jouw LEKP-rapport'.