In onderstaande publicatiekalender lees je wanneer een indicator voor het laatst geactualiseerd is op onze website en in welke maand we nieuwe data verwachten.

De indicatoren uit centrale databanken krijgen in principe jaarlijks een update tegen 1 maart van het volgende jaar. Hiervoor zijn we afhankelijk van de dataleveranciers. We werken voor een groot aantal indicatoren samen met data-leveranciers, zoals VVSG/KCVS, dOMG, VLARIO, VCB, VEKA, Fluvius en Autodelen.net, die onze data-updates aanleveren. Zodra wij een data-update ontvangen, doen we het nodige om deze data zo snel als mogelijk op onze website te publiceren (nieuwe versie van de rapporten). De dataleveranciers werken ondertussen verder om de aanlevering sneller te kunnen doen indien de data nog niet zo vroeg beschikbaar is in het volgende jaar, en aan verhoging van de frequentie indien de data nog niet jaarlijks aangeleverd kan worden. Deze pagina geeft het overzicht en wordt mee aangepast als de projecten resulteren in snellere en frequentere data-updates.

Vanaf de week van 10 januari 2023 is de frequentie van publicatie van de LEKP-rapporten verhoogd van maandelijks (kort na de eerste van de maand) naar wekelijks op maandag (na validatie de maandagochtend).

Ter info: de datum "Verwachte volgende update" of "Laatste update" is niet steeds dezelfde datum als de datum van de data. Het vergt immers enige tijd om de data te valideren vooraleer de data in de verwerking van het Pactportaal komt en het rapport gepubliceerd wordt. Bij bevolkingsdata is dit momenteel (2022) een paar maanden, terwijl dit bij de toelichtingen over een extractie gaat op vrijdag voor publicatie op maandag in de voormiddag. Voor databronnen zoals groenblauwpeil of laadpunten is de verwerking volautomatisch en is er normaliter slechts één dag verschil (extractie van de data kort na zondagmiddernacht).