Soms blijkt bij het gebruik van een website dat testen niet alle problemen kon opsporen. ABB werkt om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Tip bij de nieuwe release v2.0: als visualisaties of inhoud van pagina's niet goed verschijnen, of de pagina van het Pactportaal v1.0 verschijnt nog: leeg de cache van je browser, of gebruik minstens de toetsencombinatie Ctrl-F5 in de browser.

 

Release notes Pactportaal v2.0:

Opgelost probleem voor deze versie 2.0.9 (12 maart 2023):

- de cijfers voor de groenblauwpeil doelstellingen zijn gefixed.

Nieuwe gekend probleem voor deze versie 2.0.9 (5 maart 2023):

- de cijfers voor de groenblauwpeil doelstellingen zijn allemaal 'maal 2' door verkeerdelijke kopie van de data van vorige week. Dit wordt gefixed met volgende update van het rapport.

Nieuwe data voor deze versie 2.0.9 (5 maart 2023):

- de eerste cijfers voor de fietspaden zijn gepubliceerd.

Opgelost probleem voor deze versie 2.0.9 (5 maart 2023):

- het cijfer voor "Collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden tegen 2030" is nu correct berekend.

Nieuw gekend probleem voor deze versie 2.0.9 (27 februari 2023):

- het cijfer voor "Collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden tegen 2030" is verkeerd berekend. Dit wordt gefixed bij volgende update van het rapport.

Opgeloste problemen voor deze versie 2.0.9 (20 februari 2023):

- de datum 1/01/2022 van de laatste rapportering voor verLEDding is gecorrigeerd naar de juiste datum 1/01/2023.

Opgeloste problemen voor deze versie 2.0.8 (6 februari 2023):

- het cijfer in het taartje voor laadpunten in het overzicht van LEKP 2.0 heeft het cijfer volgens de berekening in LEKP 1.0. De volgende update van de LEKP-rapporten zal het juiste cijfer bevatten (2/3de van het cijfer van LEKP 2.0).

Opgeloste problemen voor deze versie 2.0.7 (30 januari 2023):

- niet alle tekstjes van het formulier Toelichtingen op het Loket Lokale Besturen kwamen door wegens een verkeerde filtering. De filtering is nu aangepast. De LEKP-rapporten werden geupdate op 30 januari 2023 's avonds zodat alle toelichtingen online staan.

- layout in het tekstvak van het formulier kan momenteel niet overgenomen worden in het LEKP-rapport. De verwerking veronderstelt dat alle zinnen in één paragraaf staan (inclusief bullets). Met deze release werden enkele eenvoudige layout problemen in de tekstjes opgevangen. De LEKP-rapporten werden geupdate op 30 januari 2023 's avonds.

Opgeloste problemen voor deze versie 2.0.6 (23 januari 2023):

- de cijfers voor "Coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten per 500 inwoners tegen 2030" en "Aantal deelwagens per 1000 inwoners" worden nu berekend met het verkeerde inwoneraantal.

Gekende problemen voor deze versie 2.0.5 (update 18 januari 2023):

- de cijfers voor "Coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten per 500 inwoners tegen 2030" en "Aantal deelwagens per 1000 inwoners" worden berekend op het verkeerde inwoneraantal. Het rapport van maandag 23/01/2023 zal dit corrigeren.

Gekende problemen voor deze versie 2.0.4 (10 januari 2023):

- de cijfers voor het groenblauwpeil (deel openbare besturen), heffingen en coöperatief/participatief hernieuwbare energieprojecten dienen nog verder gevalideerd te worden (januari 2023).

- de cijfers voor het groenblauwpeil zijn nog steeds téveel gefilterd voor foute ingaves in enkele gevallen: dit wordt verder uitgewerkt voor rechtzetting van invoer in het verleden. Invoer die vanaf nu gebeurt in het LEKP-formulier heeft die problemen niet meer, door verbeterde input-validatie bij invoer op het LEKP-formulier op groenblauwpeil.be.

- Powerpoint-rapporten zijn er nog niet (de Word-versie is de basis). Nu de Word-versie en de data stabiel is, kan ook die versie aangepast worden. De Powerpoint-rapporten worden verwacht in de week van 9 januari 2023.

- De aanduiding van "Gedeeltelijke cijfers voor het lopende jaar 2023" gebruikt de verkeerde publicatiedatums.

Opgeloste problemen voor de versie 2.0.4 (10 januari 2023):

- de cijfers voor het groenblauwpeil worden nu correct gerapporteerd voor het deel openbaar domein.

- de frequentie van de update van de LEKP-rapporten is nu wekelijks (maandagochtend controle van de aangemaakte rapporten en dan publicatie normaliter tegen de middag).

- de toelichtingen uit het Loket Lokale Besturen worden nu wekelijks gepubliceerd.

- de 'taartjes' in de overzichtsvisualisatie (4 kwadranten grafiek) zijn nu opgeladen.

Gekende problemen voor deze versie 2.0.3 (6 januari 2023):

- de cijfers voor het groenblauwpeil zijn nog steeds téveel gefilterd voor foute ingaves in enkel gevallen: meer natuurgroenperk of ontharding dan de oppervlakte van de ingetekende polygoon (openbaar domein) of het geselecteerde perceel (particulieren, bedrijven of verenigingen). Er wordt doorgewerkt om dit begin volgende week voor alle gemeentes juist te krijgen en particulieren, bedrijven en verenigingen worden zoveel mogelijk gecontacteerd (januari 2023, met email, zoals bij geregistreerde gebruikers, meestal bij het Burgerprofiel, etc) met de vraag de waardes juist te helpen zetten. De cijfers zijn voorlopig iets té laag voor sommige gemeentes. Naarmate de invoer gecorrigeerd wordt voor de percelen zullen de cijfers voor de LEKP-doelstellingen vollediger en juister zijn. Invoer die vanaf nu gebeurt in het LEKP-formulier heeft die problemen niet meer, door verbeterde input-validatie bij invoer op het LEKP-formulier op groenblauwpeil.be.

- de cijfers voor heffingen en coöperatief/participatief hernieuwbare energieprojecten dienen nog verder gevalideerd te worden (januari 2023).

- de toelichtingen uit het Loket Lokale Besturen komen pas begin van de week door. Op 10 januari wordt daarvoor een update van de rapporten verwacht.

- de LEKP-rapporten worden slechts maandelijks geupdate. Momenteel is deze frequentie té laag. Mede door dataproblemen de voorbije maanden is er lang geen update kunnen gebeuren. Omgekeerd, GBP en LLB worden veelvuldig aangevuld. Vanaf 10 januari komt een wekelijkse update, ongeacht problemen. Hou deze pagina in de gaten. Excuses voor de ongemakken.

- Powerpoint-rapporten zijn er nog niet (de Word-versie is de basis). Nu de Word-versie en de data stabiel is, kan ook die versie aangepast worden. De Powerpoint-rapporten worden verwacht in de week van 9 januari 2023.

- De aanduiding van "Gedeeltelijke cijfers voor het lopende jaar 2023" gebruikt de verkeerde publicatiedatums.

Opgeloste problemen voor de versie 2.0.3 (6 januari 2023):

- de 'taartjes' in de overzichtsvisualisatie (4 kwadranten grafiek) geven steeds dezelfde cijfers (zowel in het portaal als in het LEKP-rapport).

- een reeks kleinere aanpassen (tekst verduidelijkt, ontbrekend cijfer, visuele neveneffecten grafieken (zoals bij Hagen en Geveltuinbeplanting), MW hernieuwbare energie nu met 3 cijfers na de komma (zonnepanelen 'zichtbaar' in kleinere gemeentes), ...).

Opgeloste problemen voor de versie 2.0.2 (9 december 2022):

- er ontbreken enkele balkjes op de pagina gemeente-doelstellingen.

Gekende problemen voor deze versie 2.0.2 (9 december 2022):

- de 'taartjes' in de overzichtsvisualisatie (4 kwadranten grafiek) geven steeds dezelfde cijfers (zowel in het portaal als in het LEKP-rapport).

- de cijfers voor groenblauwpeil, heffingen en coöperatief/participatief hernieuwbare energieprojecten dienen nog verder gevalideerd te worden (december 2022).

- Powerpoint rapporten zijn er nog niet (de Word-versie is de basis).

Opgeloste problemen voor de versie 2.0.2 (9 december 2022):

- er ontbreken enkele balkjes op de pagina gemeente-doelstellingen.

Gekende problemen voor deze versie 2.0.1 (8 december 2022):

- de 'taartjes' in de overzichtsvisualisatie (4 kwadranten grafiek) geven steeds dezelfde cijfers (zowel in het portaal als in het LEKP-rapport).

- er ontbreken enkele balkjes op de pagina gemeente-doelstellingen.

Nieuw voor deze versie 2.0.0 (release 5 december 2022):

- alle beschikbare cijfers voor de doelstellingen van het LEKP 1.0+2.0 staan online in het LEKP-rapport (Word-formaat).

- er zijn meer en verbeterde visualisatie (grafieken) voor sommige doelstellingen.

- de aanpassingen aan de formulieren voor het groenblauwpeil.be en Loket voor Lokale Besturen staan online zodat Lokale Besturen alle nodige data kunnen invoeren voor goedkeuring op de Gemeenteraad in maart 2023.

Gekende problemen voor deze versie 2.0.0 (5 december 2022):

- de cijfers voor groenblauwpeil, heffingen en coöperatief/participatief hernieuwbare energieprojecten dienen nog verder gevalideerd te worden (december 2022).

- Powerpoint rapporten zijn er nog niet (de Word-versie is de basis).

Release notes Pactportaal v1.0:

Gekende problemen voor deze versie 1.0.4 (25 augustus 2022):

- de cijfers voor augustus voor het "aantal collectieve georganiseerde renovaties" en sommige andere groenblauwpeil parameters zijn verkeerd. Door een manuele correctie in het systeem is een oude versie van de data en het LEKP-rapport binnengeslopen voor een deel van de rapportering. Wordt binnenkort rechtgezet met de publicatie van de nieuwe LEKP-rapporten.

Opgeloste problemen voor deze versie 1.0.4 (release 2 augustus 2022):

- in de Powerpoint-versie van het LEKP-rapport zijn sommige grafieken niet zichtbaar, afhankelijk van hoe de Powerpoint bekeken wordt (browser of gedownload).

Opgeloste problemen voor de versie 1.0.3 (release 22 juli 2022):

- cijfers uit de testomgeving van groenblauwpeil zijn per ongeluk vermengd geraakt met cijfers in het Pactportaal. Er werd met de leveranciers gewerkt om de testgegevens te verwijderen.

Opgeloste problemen voor de versie 1.0.2 (release 15 juli 2022):

- de URL https://lokaalklimaatpact.be (en varianten) werkt nog niet overal goed of in alle browsers.

- in de Powerpoint-versie van het LEKP-rapport zijn sommige grafieken niet zichtbaar, afhankelijk van hoe de Powerpoint bekeken wordt (browser of gedownload).

Opgeloste problemen voor de versie 1.0.1 (release 7 juli 2022):

- in de pagina "Gemeente(s) per doelstelling" werkt de optelling voor gemeentes niet betrouwbaar.

- in de Powerpoint-versie van het LEKP-rapport ontbreken een aantal slides en grafieken, die wel in de Word-versie staan.

- gebroken link op de pagina 'ontharding'

- correctie horizontale balk voor weergave gemeentelijke doelstellingen

Gekende problemen voor de versie 1.0.0 (release 4 juli 2022):

- de URL https://lokaalklimaatpact.be (en varianten) werkt nog niet overal goed of in alle browsers.

- in de pagina "Gemeente(s) per doelstelling" werkt de optelling voor gemeentes niet betrouwbaar.

- in de Powerpoint-versie van het LEKP-rapport ontbreken een aantal slides en grafieken, die wel in de Word-versie staan.