Het PactPortaal bevat 17 doelstellingen verdeeld over de 4 werven en de algemene doelstellingen. Je vindt duiding bij elke doelstelling.

Werf 1: Vergroening

Bomen

Haag of Geveltuinbeplanting

Natuurgroenperken

Werf 2: Verrijk je wijk

Collectieve renovaties

Klimaattafels

Coƶperatieve hernieuwbare energieprojecten

Werf 3: Mobiliteit

Deelsystemen

Laadpunten

Fietspaden

Werf 4: droogte

Ontharding

Hemelwateropvang

Algemene doelstellingen

Burgemeestersconvenant

Energiebesparing lokaal patrimonium

Reductie CO2-uitstoot lokaal patrimonium

VerLEDding

Geen heffing op hernieuwbare energie

1

Lokaal warmte- en sloopbeleid